EFFEKTIV MARKENTREPRENÖR

Stark samarbetspartner inom markarbeten från Sigtuna Stockholm

GJ Mark & Entreprenad i Sigtuna AB har varit verksamma sedan år 2001. Bolaget utför entreprenadarbeten till professionella beställare, företag, fastighetsägare och privatpersoner. Vi utför markarbeten i Stockholm, Mälardalen och mellan-Sverige. Ring oss idag 070-370 53 23

  • Markarbeten

  • Grundläggning

  • Vägarbeten

  • Vatten & Avlopp

  • Berg & Jordschakt

  • Dikning m.m